Potešili sme núdznych

Bratia minoriti, duchovní synovia sv. Františka z Assisi, chcú aj po vyše 800 rokoch nasledovať príklad ich sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov či bezdomovcov), ktorá je v dnešnom svete taká potrebná. Páter Roman Gažúr veľmi pekne ďakuje za dar pre Útulok sv. Františka z Assisi, váži si to a srdečne pozýva na prehliadku uvedeného zariadenia, ktoré poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu straty domova. Príčiny tejto straty môžu byť rôzne – od problémových vzťahov v rodine, cez úmrtie blízkeho človeka, straty zamestnania, znevýhodnenie na trhu práce až po stav sociálnej núdze – chudoby. Klientmi zariadenia sú aj závislí jedinci, ktorí síce nestratili rodinné zázemie, ale očakávajú nástup na protialkoholickú liečbu v príslušnom zdravotníckom zariadení a je predpoklad, že nedokážu v nechránenom prostredí abstinenciu dodržať.

Počas vianočnej akadémie sme mali možnosť dobrovoľne darovať finančný príspevok. Vyzbieralo sa €398,90 a 50CZK. Peniaze sme použili nasledovne: €150 Útulok František, €133 prenájom kinosály a zbytok na technicko-organizačné zabezpečenie akcií (napr. opravu audiotechniky). Všetkým srdečne ďakujeme!

 

Natália Bajtošová | 19.1.2018 10:51:54 | Charitatívne aktivity