Najnovšie články

Kvinta A
5.10.2014 17:35:05

Zoznam žiakov

Zoznam žiakov
5.10.2014 16:29:05

I.A PRIMA A I.B SEKUNDA A II.A TERCIA A II.B KVARTA A III.A KVINTA A III.B SEXTA A IV.A SEPTIMA A IV.B OKTÁVA A

Rodičovské združenie
5.10.2014 06:45:38

Stretnutie všetkých rodičov a priateľov školy (plenárna schôdza, triedne schôdzky) sa uskutočnili 14. októbra 2014 (utorok) o 16:00 v školskej jedálni na Kláštorskej 38 v Levoči a v jednotlivých triedach v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči. Ďakujeme za podporu a povzbudenie do nového školského roka!

Výročie posviacky školskej kaplnky
5.10.2014 06:10:56

Chrám so živým Ježišom v priestoroch našej školy vysvätil krátko po sfunkčnení zrekonštruovanej budovy v roku 2008 Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. V piatok 3. októbra 2014 sme slávnostnou svätou omšou oslávili toto výročie aj sviatok patróna našej školy, sv. Františka Assiského. Odpustovú svätú omšu celebroval Mons. František Dlugoš, levočský dekan, o 8.00 ráno, spolu so svojím oltárnym […]

Projekt COMENIUS
4.10.2014 22:42:18

Projekt COMENIUS na Gymnáziu sv. Františka Assiského Žijeme v dobe manipulácie s DNA a mikroorganizmami, ktoré s neviditeľnými pomocníkmi človeka, či už ako probiotiká v jogurtoch alebo mliečnych výrobkoch, kvasinky, ktoré napomáhajú pri výrobe piva, vína a nakoniec geneticky modifikované baktérie s novými vlastnosťami ako je napr. produkcia rastového hormónu alebo inzulínu pre diabetikov. To všetko hovorí o tom, ako je nevyhnutné držať […]