Rodičovské združenie

Vážení rodičia a priatelia školy,
pozývame vás na plenárnu schôdzu ZRPŠ pri Gymnáziu sv. Františka Assiského, ktorá bude dňa 3. 10. 2019 (vo štvrtok) o 16:00 v telocvični v budove školy. Po jej skončení sa uskutočnia triedne stretnutia rodičov v kmeňových učebniach jednotlivých tried.
Tešíme sa na vašu účasť.

Natália Bajtošová | 26.9.2019 10:49:21 | Oznamy, Rada rodičov