1 000 000 detí sa modlí ruženec

Pomoc trpiacej Cirkvi je medzinárodná pápežská nadácia. Jej činnosť spočíva na troch pilieroch: informácia, modlitba, akcia. ACN pomáha kresťanom všade tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní alebo trpia pre svoju vieru.

Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj – 16. októbra 2019   https://millionkidspraying.org/sk/

 

Natália Bajtošová | 17.10.2019 09:35:04 | Duchovný program, Fotogalérie