Deň pre kvartu A

Mali sme možnosť zrealizovať Deň pre triedu, preto sme sa rozhodli pre Ružomberok. Navštívili sme Univerzitnú knižnicu Katolíckej univerzity. Dozvedeli sme sa o počte knižných zväzkov, počte študijných miest, videli sme konferenčné, výstavné a iné doplnkové priestory knižnice. Vnímali sme jej detaily ale aj celok ako modernú knižnicu, stavbu na našom území zriedkavú. V kaplnke tejto univerzity sme slávili svätú omšu. Prežili sme veľa pozitívnych a povzbudzujúcich pocitov. Tento deň sa nám vydaril.

Mgr. Ľ. Salanciová a žiaci kvarty A

Natália Bajtošová | 17.10.2019 09:26:12 | Fotogalérie, Študenti