Najnovšie články

Správa o činnosti
25.11.2014 09:54:31

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2014/2015

Duchovná obnova pedagógov školy
17.11.2014 00:02:02

Počas riaditeľského voľna, keď žiaci nášho gymnázia doma oddychovali po uplynutí štvrťroka v usilovnom pracovnom tempe, celý pedagogický zbor sa zúčastnil duchovných cvičení. Zastrešené boli Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a jednotlivé prednášky spájala téma Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa. Viac v článku a na fotografiách.

Riaditeľské voľno
12.11.2014 16:23:41

V piatok dňa 14. novembra 2014 mali žiaci Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči riaditeľské voľno. Učitelia sa zúčastnili školenia v rámci svojho profesijného a kariérneho rastu. Vyučovanie pokračovalo dňom 18. novembra 2014 (utorok). Mgr. Anna Špesová, riaditeľka školy

Mineralógia v kvarte
12.11.2014 13:50:04

Neživá príroda môže byť veľmi zaujímavá. Dôkazom je jedna z hodín biológie v kvarte. Vznik kryštálov v laboratóriu si pozrite na obrázkoch.

Duchovno-literárna konferencia
9.11.2014 15:48:51

Vďaka iniciatíve kňaza a historika Dr. Ľ. Hromjaka sa konala pre stredoškolákov na Spišskej Kapitule dvojdňová konferencia s názvom a nosnou témou „Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.“

Účelové cvičenie 7.11.2014
7.11.2014 15:10:48

Srdečne ďakujeme žiakom a ich učiteľom zo Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta, ktorí nás prakticky školili v poskytovaní prvej pomoci. Pozrite si fotografie.

Mimoriadne výsledky žiakov
6.11.2014 09:14:44

MŠVVaŠ SR prideľuje každoročne finančné príspevky školám, ktorých žiaci dosiahli mimoriadne výsledky v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. S radosťou môžeme konštatovať, že aj v šk. roku 2013/2014 bolo naše gymnázium úspešné. Získali sme 5 bodov za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte Comenius Školské partnerstvá pod názvom […]