Uchádzači

Prijímačky na nečisto
20.4.2017 22:50:46

Pozývame všetkých uchádzačov o 4-ročné aj 8-ročné štúdium na „prijímačky na nečisto“ vo štvrtok 27. 4. 2017 o 15:00. Pomôžeme vám odstrániť stres a obavy z prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a z matematiky.  

Informačný deň pre rodičov
19.3.2017 21:09:51

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči pozýva rodičov žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí majú záujem o  osemročné štúdium na gymnáziu pre svoje deti alebo zvažujú túto možnosť na Informačný  deň pre rodičov dňa 22. 03. 2017/ streda/ o 15:30, v rámci ktorého poskytnú záujemcom všetky informácie o možnostiach a výhodách v tejto forme štúdia. Ak vám tento termín nevyhovuje, dohodnite si […]

Prijímacie skúšky 2017
14.3.2017 08:14:44

Dôležité dátumy, kritériá prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka aj prímy, podmienky na podávanie prihlášok a ďalšie aktuálne informácie.

Deň otvorených dverí
28.11.2016 22:31:46

Srdečne vás pozývame na Deň otvorených dverí 7. decembra 2016 o 9:00.

Druhé kolo prijímacích skúšok
1.6.2016 15:01:29

      Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči vypisuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka štvorročného štúdia na neobsadené miesta (2). Prihlášky je potrebné doručiť na adresu školy do 10. júna 2016. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 21. júna 2016. Kritéria prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole.

Oznam
24.5.2016 17:23:23

Oznamujem všetkým uchádzačom o 4-ročné štúdium na GSFA v Levoči v školskom roku 2016/2017, ktorí úspešne vykonali PS a neboli prijatí pre nedostatok miesta, že po zápise na štúdium ostali voľné miesta. V prípade Vášho záujmu o štúdium na našej škole kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle 0903 423 369 v prac. dobe do 30. 5. 2016.

Zápis prijatých uchádzačov
11.5.2016 14:32:22

Zápis prijatých uchádzačov na štúdium na strednej škole sa uskutoční v dvoch termínoch: dňa 13.05.2016 (piatok) v riaditeľni školv v čase od 11,00 hod. do 15,00 hod. , dňa 19.05.2016 (štvrtok) v riaditeľni školy v čase od 9,00 hod. do 15,00 hod. Iný termín je možné dohodnúť telefonicky – tel.: 053/4 170 600 sekretariát alebo mailom – email: skola@gsfalev.sk  

„Prijímačky na nečisto“
12.4.2016 14:06:57

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole pozývame na „Prijímačky na nečisto“ dňa 27. apríla 2016 o 14:30 hod. v priestoroch Gymnázia sv. F. Assiského na Kláštorskej 24. Pomôžeme Vám zbaviť sa stresu a neistoty.  Prijímačky na nečisto organizujeme pre piatakov aj deviatakov základných škôl. Tešíme sa na Vás!