Uchádzači

Výmenný pobyt v Brne – 1/III.
18.10.2018 21:10:28

V dňoch 14. – 17. októbra 2018 sme absolvovali ďalší výmenný pobyt s naším partnerským Cyrilometodějským gymnáziom a SOŠPg v Brne. Po minuloročnom rozvoji prírodovedných kompetencií sme sa v tomto roku zamerali na históriu a ostatné spoločenskovedné predmety. Návšteva sa niesla v duchu storočnice osláv vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – 1. ČSR v roku 1918. Okrem sadenia lipy priateľstva […]

Oznam pre uchádzačov
14.5.2018 07:41:11

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 17. 5. 2018 o 14:00. Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční vo štvrtok 17. 5. 2018 v čase od 14:00 do 17:00 a v utorok 22. 5. 2018 od 8:00 do 16:00. Iný termín […]

Prijímacie skúšky 2018 – kritériá prijatia a podávanie prihlášok
8.3.2018 21:39:48

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2018/2019 4 – ročné gymnázium TU 8 – ročné gymnázium TU  Podávanie prihlášok Zákonný  zástupca  žiaka  podáva  prihlášku  na  riaditeľstve  základnej  školy  do 10. 04. 2018. Každý žiak 9. ročníka a 5. ročníka  si môže podať dve prihlášky na štúdium. Prihlášku na štúdium na strednej škole poskytuje žiakovi ZŠ. Včas […]

Informácie pre uchádzačov o štúdium
20.2.2018 13:04:09

MODERNÁ KATOLÍCKA ŠKOLA Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča Už viac ako 25 rokov ponúkame mladým ľuďom z Levoče a okolia kvalitné vzdelávanie a výchovu V školskom roku 2018/2019 ponúkame  štúdium v odboroch : 79 02 J gymnázium – 8-ročné štúdium   – pre žiakov 5. ročníka ZŠ   – výhody: vzdelávanie v inteligenčne vyrovnanom kolektíve, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie učiva […]

Druhé kolo prijímacích skúšok
6.6.2017 21:13:01

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o konaní 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného štúdia a do 1. ročníka 8-ročného štúdia na nenaplnený počet miest. Kritéria prijatia na štúdium sú rovnaké ako v prvom kole. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20. júna 2017 (utorok). Prihlášky do 2. kola je potrebné doručiť do 12. júna 2017 na […]

Zápis budúcich prvákov a primánov
15.5.2017 13:27:48

Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00. Na zápis je potrebné priniesť zápisný lístok, ktorý vám vydajú v základnej škole. Iný termín zápisu je možné telefonicky dohodnúť. Uchádzači, ktorí vyhoveli podmienkam prijímacieho konania a umiestnili sa na miestach s poradovým číslom […]

Oznam pre uchádzačov o štúdium
10.5.2017 11:10:17

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy www.gsfalev.sk a na vrátnici v budove školy vo štvrtok 11. 5. 2017 o 14:00. Zápis do 1. ročníka 4-ročného gymnázia a prímy 8-ročného gymnázia sa uskutoční vo štvrtok 11. 5. 2017 v čase od 15:00 do 17:00 a v utorok 16. 5. 2017 od 9:00 do 16:00. […]