Púť Assisi – Rím – Padova

Tohtoročná púť sa niesla v znamení niekoľkých výročí a dôležitých udalostí – rehoľa františkánov si totiž pripomína 800 rokov od schválenia reguly a rovnako ubehlo 800 rokov od zorganizovania prvého živého betlehema v mestečku Greccio, ktorý inicioval práve svätý František. Naši maturanti a žiaci tretieho ročníka tak mohli zažiť atmosféru výnimočných udalostí v centre ich diania.

V sprievode svojich vyučujúcich a katolíckeho kňaza a minoritu Tomáša M. Vlčeka navštívili Baziliku sv. Františka i jeho hrob, Baziliku sv. Kláry, Kostol sv. Damiána či Porciunkulu. V Assisi neobišli ani hrob blahoslaveného Carla Acutisa, patróna tínedžerov a internetu. Mesto Assisi očarilo mladých pútnikov aj malebnými uličkami, zákutiami a výnimočnou atmosférou.

Počas presunu z Assisi do Ríma sa zastavili aj v spomínanom mestečku Greccio, na mieste prvého živého betlehema.

Prvé októbrové dni púť pokračovala v Ríme. Mladí pútnici spoznávali nielen dominanty Ríma, akými sú Koloseum, Španielske schody, Pantheón či Fontána di Trevi, ale aj dôležité miesta kresťanstva – pápežské baziliky, hrob svätého Jána Pavla II. či Sväté schody. Putovanie ukončili svätou omšou na Námestí sv. Petra, symbolicky na sviatok svätého Františka, ktorej predsedal Svätý Otec František.

Celá púť bola symbolicky prepojená tromi nositeľmi mena František – svätým Františkom z Assisi, Svätým Otcom Františkom a mladí gymnazisti nezabudli v modlitbách ani na svojho novovymenovaného spišského biskupa Františka Trstenského, ktorý bude vysvätený 21. októbra 2023 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.

Natália Bajtošová | 11.10.2023 20:41:24 | Aktivity v oblasti prevencie, Duchovný program, Fotogalérie, Uchádzači