Druhé kolo prijímacích skúšok

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium na nenaplnený počet miest pre šk. rok 2024/2025.
Žiaci, ktorí neboli prijatí na žiadnu strednú školu v 1. kole prijímacích skúšok si môžu podať novú prihlášku do 2. kola elektronicky prostredníctvom Edupage alebo poštou na adresu: Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči, Kláštorská 24, 054 01 Levoča do 14. júna 2024.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 18. júna 2023 o 8.00 hod. Kritériá prijatia na štúdium sú rovnaké ako v 1. kole prijímacích skúšok. Výsledky prijímacieho konania v 2. kole budú zverejnené v deň konania skúšky o 14.00 hod. na internetovej stránke školy www.gsfalev.sk.

 

Natália Bajtošová | 31.5.2024 17:54:31 | Uchádzači