Kritériá prijímacích skúšok 2024/25

V priložených dokumentoch nájdete kritériá prijímacích skúšok do 1. ročníka štvor- alebo osemročného štúdia v školskom roku 2023/24.

Kriteria_GSFA_8G_2024_25

Kriteria_GSFA_4G_2024_25

 

Natália Bajtošová | 14.2.2024 06:59:05 | Uchádzači