Duchovný program

Týždeň modlitieb za GSFA
5.3.2015 16:00:40

Žiacka školská rada Vás všetkých pozýva na modlitby za pedagógov, zamestnancov a žiakov GSFA, ktoré sa budú konať v kaplnke cez veľkú prestávku o 9:50 od 9. do 13. 3.2015

Koleda 2015
8.1.2015 21:24:05

Christus Mansionem Benedicat

Duchovná obnova pedagógov školy
17.11.2014 00:02:02

Počas riaditeľského voľna, keď žiaci nášho gymnázia doma oddychovali po uplynutí štvrťroka v usilovnom pracovnom tempe, celý pedagogický zbor sa zúčastnil duchovných cvičení. Zastrešené boli Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a jednotlivé prednášky spájala téma Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa. Viac v článku a na fotografiách.

Sviečka za nenarodené deti
21.10.2014 07:39:47

  Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 12. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri […]