• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Počas maturitných skúšok sme sa zapotili

Aj takto naši žiaci 1.A triedy a kvinty trávili čas počas maturitných skúšok. Zúčastnili sa finančnej hry s názvom „Finančná sloboda“ a takto mohli na vlastnej „koži“ si vyskúšať investovať, úročiť a zarábať si vlastný finančný kapitál. Touto cestou sa chceme poďakovať našej školiteľke Zuzane Salanciovej, ktorá zaujímavou hrou priblížila našim žiakom oblasť finančníctva.

Mgr. V. Václavová- koordinátor pre finančnú gramotnosť

Okrem toho sa žiaci sexty A a II.A zúčastnili duchovných cvičení v Slovenskom raji na Kláštorisku  a žiaci prímy A až kvarty A získali ďalšie zručnosti v oblasti prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov od p. Z. Vereša.

Natália Bajtošová | 23.5.2018 19:29:16 | Aktivity v oblasti prevencie, Duchovný program, Fotogalérie