Rečou nenarodeného dieťaťa

V rámci Dňa počatého dieťaťa ku nám prišla v piatok 23. 3. 2018 vzácna návšteva, ktorá pri vstupe do tried vyvolala milé pocity a úsmev na tvárach u našich žiakov. Zuzka a Vladko Olejníkovci nám predniesli emotívnu báseň od Karla Kapouna – Detský hlas hovorí, ktorá je rečou dieťaťa, ktorému nebolo umožnené narodiť sa. Snáď ešte nikdy v triedach nepanovalo také ticho a Zuzka a Vladko určite ešte nikdy nezažili taký spontánny a veľký potlesk. Ich precítený prednes oslovil mnohých prítomných a neraz vypadla i slza z očí. Ďakujeme im za silný zážitok.

25. marec, Deň počatého dieťaťa, je pravidelná celoslovenská kampaň mimovládnych organizácií združených vo Fóre života, ktorej cieľom je šíriť úctu ku každému počatému, ešte nenarodenému dieťaťu, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spoločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé rodiny. Počaté dieťa do konca 12. týždňa tehotenstva nie je nijako chránené, ak sa matka rozhodne ísť na potrat. V tomto období je potrat možný z akéhokoľvek dôvodu, pokiaľ tomu nebránia zdravotné komplikácie. Štatistiky uvádzajú, že denne na Slovensku vyhasne pri umelom potrate život 29 detí.

Tento deň je na Slovensku zákonom vyhlásený za pamätný „Deň zápasu za ľudské práva“, ktoré sú dnes odopierané práve nenarodeným deťom. Takisto kresťania na celom svete oslavujú v tento deň slávnosť Zvestovania Pána, teda spomienku na počatie Ježiša Krista, vďaka čomu úcta k nenarodeným deťom bola v kresťanskej civilizácii samozrejmá po celé stáročia. Z týchto dôvodov v roku 2005 vyhlásilo Fórum života 25. marec za Deň počatého dieťaťa.

Dôraz sa kladie na konkrétnu pomoc ženám a matkám v núdzi prostredníctvom projektu Zachráňme životy a takisto na poradenstvo v citlivých otázkach týkajúcich sa nečakaného tehotenstva a problémov súvisiacich s touto témou v rámci Poradne Alexis, ktorá je samostatnou neziskovou organizáciou a členom platformy Fórum života, ktoré má už 49 členských organizácií.

 M. Hvilová

Natália Bajtošová | 27.3.2018 07:34:28 | Charitatívne aktivity, Duchovný program, Fotogalérie