• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Noc čítania Biblie

„Ďakujem vám za zážitky!“ znel pozdrav ráno 14. 4. 2018 pri odchode zo školy. Bola sobota.
Aj tento rok sme mohli my učitelia, žiaci a hostia vytvoriť duchovné spoločenstvo počas Noci čítania Biblie. Jeden zo silných dojmov bol ten, keď sme si uvedomili dar kresťanského ducha nášho gymnázia. Ten nás zjednotil v modlitbách, adoráciách a rozjímaniach o Svätom Písme. Pomohol nám spoločne prežívať našu vieru. Nápomocným nám bol aj Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár, a to nie prvýkrát. Za jeho priazeň voči nám mu chceme aj teraz poďakovať. Neučili iba učitelia žiakov, ale aj žiaci učiteľov.
Vďaka, Bože, za tieto dary!

Ľ. Salanciová

Natália Bajtošová | 2.5.2018 18:20:19 | Duchovný program, Fotogalérie