Noc čítania Biblie

„Ďakujem vám za zážitky!“ znel pozdrav ráno 14. 4. 2018 pri odchode zo školy. Bola sobota.
Aj tento rok sme mohli my učitelia, žiaci a hostia vytvoriť duchovné spoločenstvo počas Noci čítania Biblie. Jeden zo silných dojmov bol ten, keď sme si uvedomili dar kresťanského ducha nášho gymnázia. Ten nás zjednotil v modlitbách, adoráciách a rozjímaniach o Svätom Písme. Pomohol nám spoločne prežívať našu vieru. Nápomocným nám bol aj Mons. prof. Anton Tyrol, generálny vikár, a to nie prvýkrát. Za jeho priazeň voči nám mu chceme aj teraz poďakovať. Neučili iba učitelia žiakov, ale aj žiaci učiteľov.
Vďaka, Bože, za tieto dary!

Ľ. Salanciová

Natália Bajtošová | 30.4.2018 06:29:01 | Duchovný program, Fotogalérie