Duchovný program

Jubilant, ktorý spoluzakladal našu školu
21.6.2015 12:59:57

Pri príležitosti blížiaceho sa životného jubilea veľadôstojného pána dekana Mons. Františka Dlugoša sme sa zišli v levočskom mestskom divadle a pozvali sme tohto správcu levočskej farnosti a dekanátu, rektora Baziliky Navštívenia Panny Márie, vysokoškolského pedagóga, cirkevného sudcu a historika na besedu.

Kapitula deťom
11.6.2015 15:04:22

Zábavné dopoludnie v Spišskej Kapitule. Čítajte v správe od primánov.

Týždeň modlitieb za GSFA
5.3.2015 16:00:40

Žiacka školská rada Vás všetkých pozýva na modlitby za pedagógov, zamestnancov a žiakov GSFA, ktoré sa budú konať v kaplnke cez veľkú prestávku o 9:50 od 9. do 13. 3.2015

Koleda 2015
8.1.2015 21:24:05

Christus Mansionem Benedicat

Duchovná obnova pedagógov školy
17.11.2014 00:02:02

Počas riaditeľského voľna, keď žiaci nášho gymnázia doma oddychovali po uplynutí štvrťroka v usilovnom pracovnom tempe, celý pedagogický zbor sa zúčastnil duchovných cvičení. Zastrešené boli Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a jednotlivé prednášky spájala téma Duchovný rozmer katolíckeho učiteľa. Viac v článku a na fotografiách.