25 – Stretnutie so zakladateľmi školy

Po slávnostnej svätej omši na sviatok Nanebovystúpenia Pána sme sa v divadle stretli s duchovným otcom a prvými riaditeľmi nášho gymnázia. Moderátorkou spomínania bola pani riaditeľka, RNDr. Janka Hozová, v hudobných medzivstupoch účinkovali žiaci viacerých ročníkov.

Mons. prof. František Dlugoš, levočský farár a dekan, rektor levočských bazilík, spomínal na prvotný impulz a myšlienku založenia cirkevného gymnázia. Po období totality a náboženskej neslobody spolu s ostatnými pamätníkmi na cirkevné školstvo nadviazali na tradíciu katolíckych škôl založením práve nášho gymnázia.

Prvý riaditeľ školy, PhDr. Vladimír Osif, si s podporou dnes už historických fotografií zo školskej kroniky spomenul na najkrajšie udalosti, púte, cenné návštevy aj mnohých dobrodincov.

Mgr. Anna Špesová, donedávna pani riaditeľka školy, s ktorou sme sa v posledný deň školského roka 2014/2015 rozlúčili pri príležitosti jej odchodu do dôchodku, zaželala jubilujúcej škole žiakov, ktorí budú hrdí na svoje gymnázium a jeho učiteľov, budú úspešní a tvoriví, aby mohli aj naďalej šíriť jeho dobré meno.

Natália Bajtošová | 8.5.2016 21:21:08 | 25. výročie založenia školy, Fotogalérie