• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

25 – Stretnutie so zakladateľmi školy

Po slávnostnej svätej omši na sviatok Nanebovystúpenia Pána sme sa v divadle stretli s duchovným otcom a prvými riaditeľmi nášho gymnázia. Moderátorkou spomínania bola pani riaditeľka, RNDr. Janka Hozová, v hudobných medzivstupoch účinkovali žiaci viacerých ročníkov.

Mons. prof. František Dlugoš, levočský farár a dekan, rektor levočských bazilík, spomínal na prvotný impulz a myšlienku založenia cirkevného gymnázia. Po období totality a náboženskej neslobody spolu s ostatnými pamätníkmi na cirkevné školstvo nadviazali na tradíciu katolíckych škôl založením práve nášho gymnázia.

Prvý riaditeľ školy, PhDr. Vladimír Osif, si s podporou dnes už historických fotografií zo školskej kroniky spomenul na najkrajšie udalosti, púte, cenné návštevy aj mnohých dobrodincov.

Mgr. Anna Špesová, donedávna pani riaditeľka školy, s ktorou sme sa v posledný deň školského roka 2014/2015 rozlúčili pri príležitosti jej odchodu do dôchodku, zaželala jubilujúcej škole žiakov, ktorí budú hrdí na svoje gymnázium a jeho učiteľov, budú úspešní a tvoriví, aby mohli aj naďalej šíriť jeho dobré meno.

Natália Bajtošová | 10.5.2016 14:57:38 | 25. výročie založenia školy, Fotogalérie