Oslavy 25. výročia založenia školy

Prinášame fotografie z osláv 25. výročia založenia školy. Tieto momenty sme zachytili 17. mája 2016 v levočskom kine a 18. mája 2016 počas hlavných osláv v Gymnaziálnom kostole a Mestskom divadle v Levoči.

Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli a venovali svoj čas, talent a um pri prípravách a realizácii osláv nášho jubilea. Ďakujeme všetkým za vrúcne blahoželania a povzbudivé slová.

Natália Bajtošová | 18.5.2016 15:24:15 | 25. výročie založenia školy, Fotogalérie