25 – JUDr. Tomáš Šimonovič

Vo štvrtok 12. mája 2016 otvoril ďalšiu knihu spomienok v našej „živej knižnici“ JUDr. Tomáš Šimonovič, absolvent 4.A triedy v roku 2001. Študentov našej školy nabádal k zodpovednosti voči krajine a ľuďom v nej, ktorí ho vynikajúco pripravili do života a sám sa teraz svojou prácou na Slovensku usiluje aspoň čiastočne vrátiť to, čo dostal.

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobil najprv ako advokátsky koncipient v Bratislave a od roku 2013 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners s.r.o. So študentmi našej školy si zaspomínal nielen na svoje gymnaziálne roky, ale priblížil aj svoju veľkú lásku – horolezectvo. Ako sám povedal „hory naučia človeka nielen pokore a zodpovednosti za seba i druhých, ale aj tomu, že aj v živote sa vyskytnú prekážky, pri ktorých človek nielen zakopne, ale neraz aj spadne. Je potrebné sa však postaviť a pokúsiť sa ísť ďalej.“ Napriek tomu, že Tomáš mal možnosť prežiť časť života v cudzine, vrátil sa na Spiš, kde spolu s rodinou býva a pracuje.

Natália Bajtošová | 15.5.2016 16:04:16 | 25. výročie založenia školy