• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

25 – JUDr. Tomáš Šimonovič

Vo štvrtok 12. mája 2016 otvoril ďalšiu knihu spomienok v našej „živej knižnici“ JUDr. Tomáš Šimonovič, absolvent 4.A triedy v roku 2001. Študentov našej školy nabádal k zodpovednosti voči krajine a ľuďom v nej, ktorí ho vynikajúco pripravili do života a sám sa teraz svojou prácou na Slovensku usiluje aspoň čiastočne vrátiť to, čo dostal.

Po úspešnom absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobil najprv ako advokátsky koncipient v Bratislave a od roku 2013 vykonáva advokátsku prax ako spoločník a konateľ obchodnej spoločnosti Advokátska kancelária VASIĽ, ŠIMONOVIČ & partners s.r.o. So študentmi našej školy si zaspomínal nielen na svoje gymnaziálne roky, ale priblížil aj svoju veľkú lásku – horolezectvo. Ako sám povedal „hory naučia človeka nielen pokore a zodpovednosti za seba i druhých, ale aj tomu, že aj v živote sa vyskytnú prekážky, pri ktorých človek nielen zakopne, ale neraz aj spadne. Je potrebné sa však postaviť a pokúsiť sa ísť ďalej.“ Napriek tomu, že Tomáš mal možnosť prežiť časť života v cudzine, vrátil sa na Spiš, kde spolu s rodinou býva a pracuje.

Natália Bajtošová | 15.5.2016 16:04:16 | 25. výročie založenia školy