Slávnosť odovzdania maturitných vysvedčení

V posledný deň ústnych maturitných skúšok sa v divadle uskutočnilo slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení. Okrem nich odovzdali triedni učitelia oceneným žiakom pochvaly od riaditeľky školy za úspechy počas štúdia a reprezentáciu školy. Rodičovská rada pri OZ v zastúpení pani Gembickou odovzdala všetkým absolventom spomienkový darček a odovzdala aj špeciálny dar na konci štúdia Blažejovi Krajňákovi z oktávy. Jakub Balogh za žiakov venoval poďakovanie okrem pedagógov aj pani predsedníčke školskej maturitnej komisie, pani Mgr. Márii Molčanovej.

Všetkým prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu.

Natália Bajtošová | 29.5.2016 19:59:29 | Absolventi, Fotogalérie