Najnovšie články

Výsledky volieb
streda 21:01:12

Vo voľbách do Rady školy boli 28.9.2016 za rodičov zvolení: PaedDr. M. Majerský, Mgr. V. Adamkovičová, Mgr. J Príloh

Ocenenie EUSTORY z novodobej histórie
nedeľa 20:12:09

V priestoroch Galérie Umelka v Bratislave sa dňa 23.9.2016 uskutočnilo slávnostné odovzdanie ocenení víťazom 11. ročníka súťaže EUSTORY z novodobej histórie. V tomto roku bola témou súťažiacich „História vo fotografiách“, pričom hodnotená bola nielen samotná práca, ale aj autentická a výpovedná hodnota fotografie.

Odovzdanie ocenenia Klasici v komikse
nedeľa 14:40:34

V sobotu 24. septembra 2016 sa v priestoroch SOŠ záhradníckej Piešťany konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov a výstava súťažných prác 7. ročníka súťaže Klasici v komikse s témou Svetozár Hurban Vajanský. Naša žiačka, Daška Galliková z tercie A, získala vo svojej kategórii druhé miesto.  Srdečne blahoželáme!

Dvadsaťročné jubileum partnerskej školy v Brne
20.9.2016 20:43:24

Od minuloročného septembra sa naše školské spoločenstvo rozrástlo o priateľov za hranicami s Českou republikou, partnerskú školu Cyriomedodějské gymnázium a strednú odbornú školu pedagogickú v Brne. Po prvotných vzájomných návštevách predstaviteľov oboch škôl a podpísaní Dohody o vzájomnej spolupráci sa výmena rozbehla aj do tried, medzi žiakov a ich rodiny.

Príbeh na tento týždeň, vydanie prvé!
20.9.2016 10:41:59

Inšpirácia posúva! Nechali sme sa inšpirovať našimi brnianskymi priateľmi, ich “Pohádkou na tento týden” a máme za sebou prvý vydarený príbeh so zamyslením, ktorý nám pripravil náš školský špirituál, Vdp. Mgr. Ján Mahut. Zišlo sa nás v multi učebni dosť na to, aby sme tento týždeň šírili myšlienku zamyslenia: keď človek vidí konať dobro, je […]

Plán sedenia v gymnaziálnom kostole
20.9.2016 10:39:18

Prosíme vás, aby ste si skontrolovali vyhradené miesta na sedenie jednotlivých tried počas školských svätých omší. Zároveň vás žiadame o jeho dodržiavanie, pre triednych učiteľov je praktickejšie, aby trieda sedela spolu, berú za svojich žiakov aj v tomto čase zodpovednosť. Za pochopenie ďakujeme. Plán sedenia v kostole

Rodičovské združenie
19.9.2016 06:42:59

Srdečne pozývame všetkých rodičov a priateľov školy na plenárnu schôdzu Občianskeho združenia, ktorá sa uskutoční 28. septembra 2016 (streda) o 16:00 v budove školy na Kláštorskej 24 v Levoči a po jej skončení na triedne rodičovské schôdzky v jednotlivých triedach. Tešíme sa na stretnutie! Rada rodičov Občianskeho združenia pri GSFA