Najnovšie články

Šťastie máme v krvi
nedeľa 21:20:13

Sviatok sv. Valentína inšpiroval nových darcov krvi k dobrému skutku. Nebolo ich veľa, lebo viacerým ochotným a odvážnym darcom momentálna zdravotná indispozícia neumožnila  zapojiť sa do tradičnej Valentínskej kvapky krvi. My sme  však radi, že mohli byť pre niekoho tí praví!

Stredoškolská odborná činnosť 2017
15.2.2017 18:12:02

VÝSLEDKY 20. ROČNÍKA ŠKOLSKÉHO KOLA SOČ 2016/2017   Odbor č. 01 Problematika voľného času Lea Fabiniová: Realizácia monumentálnej mozaiky v Dravciach  Odbor č. 03 Chémia, potravinárstvo Adriana Babejová: Domáca výroba čokolády Miriam Motyková, Adriana Baluchová: Toxické látky v kozmetike  Odbor č. 04 Biológia neudelené Adam Lazar, Daniel Abrahamovský: Vplyv testosterónu na vývin jedinca  Odbor č. […]

Erasmus+ v Miškolci
13.2.2017 16:26:49

V dňoch 5.- 11. 2. 2017 sme sa zúčastnili na stretnutí projektu Erasmus+ s názvom European Challenges in Sustainable Energy Production by Biotechnology v Miškolci. Cieľom stretnutia bola príprava workshopu na tému obnoviteľné zdroje energie. Žiaci z partnerských škôl spoločne so svojimi učiteľmi aktívne vyhľadávali a spracovávali informácie v anglickom jazyku, v medzinárodných tímoch diskutovali, riešili problémové úlohy a pomocou moderných technológií […]

Matematici nám robia radosť
5.2.2017 17:11:40

Prvenstvo z minulého roku vo svojej kategórii v okresnom kole Matematickej olympiády obhájil Michal Pavlov (kvarta A) a zvíťazil bez straty jediného bodu, čím si zaslúžil postup na krajské kolo. Blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ťažšej konkurencii! Veľkú radosť nám urobili aj žiaci z prímy A. V školskom kole Pytagoriády v kategórii P6 […]

Diskusia o ľudských právach
3.2.2017 12:57:37

V prvý februárový deň naše pozvanie na prednášku prijala Mgr. PaedDr. Renáta Ocilková. Prednáška pre maturantov a tretiakov sa niesla v duchu ľudských práv a hlavnou podtémou bola stále sa viac rozširujúca Gender ideológia. Pani doktorka poukázala aj na práva LGBTI ľudí a povzbudila nás, aby sme sa v budúcnosti nebáli vysloviť svoje „NIE!“ praktikám Gender. Pani doktorke […]

Chceme vedieť nemecky!
1.2.2017 15:56:45

Nový projekt z Goethe-Institut „Chceme vedieť nemecky!“ reaguje na novú situáciu, keď sa druhý cudzí jazyk odsúva medzi voliteľné predmety. Napriek automatickej požiadavke ovládania anglického jazyka potreba znalosti ďalšieho cudzieho jazyka stále rastie. Preto prichádzame s iniciatívou, ktorá má pomôcť predovšetkým žiakom. Projekt „Chceme vedieť nemecky!“ sa šíri vďaka angažovaným učiteľom nemčiny, ktorí si uvedomujú […]

Biblická olympiáda – školské kolo
1.2.2017 15:28:55

Naši  žiaci nezaháľali. Študovali, čítali a osvojovali si vedomosti z vybraných kníh Starého zákona – Knihy sudcov, Knihy Genezis a Knihy proroka Daniela – a z Nového zákona List Efezanom. V pondelok 30. 1. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Tým, ktorí sa na ňom zúčastnili, sa chceme poďakovať a výhercom, ktorí postupujú do dekanátneho kola, zaželať mnoho úspechov. V kategórii ZŠ […]

Príbeh lesa
31.1.2017 14:45:01

Dňa 31. januára 2017 sme k polročnému vysvedčeniu dostali odmenu v podobe filmového predstavenia Príbeh lesa, „poetickú kroniku Európy minulých 15 000 rokov, sfilmovanú očami zvierat, prírodnú symfóniu tajomstiev lesov, plání a hôr. Keď sa posledná doba ľadová skončila, cyklus ročných období sa znova rozbehol.“