Najnovšie články

Duchovná obnova
štvrtok 18:28:27

Pár fotografií z duchovnej obnovy v DCM Premeny vo Važci v máji 2016. “Požehnaný čas s mladými ľuďmi” – znel komentár na FB stránke centra.

Deň s Horskou službou
štvrtok 18:07:06

V stredu 25.mája 2016 naša výprava do prírody pokračovala opäť so žiakmi Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty a Kvinty priamo do Národného parku Slovenský raj. Navštívili sme chatu Horskej záchrannej služby. Člen horskej služby nám ukázal rôzne techniky práce záchranárov – zlaňovanie, lezenie po lezeckej stene ako aj názornú ukážku montáže prenosných nosidiel. Na záver sme podnikli krátku […]

Spoznávajme prírodu inými očami
štvrtok 17:54:21

Pri príležitosti Európskeho dňa parkov – 24.mája, sme pre žiakov Prímy, Sekundy, Tercie a Kvarty zorganizovali environmentálne podujatie pod vedením pána Divoka, člena združenia ochrany a správy NP Slovenský raj.

Oznam pre maturantov – absolventov
streda 16:13:56

V piatok 27. 5. 2016 od 8:00 budú v triedach prebiehať triednické práce spojené s ukončením štúdia na GSFA (odovzdávanie učebníc, požičanej literatúry z knižnice, vyplatenie stravy a pod.). Účasť všetkých absolventov je povinná. O 10:00 sa v Mestskom divadle uskutoční generálka a o 11:00 slávnostné odovzdanie maturitných vysvedčení, na ktoré pozývame i vašich rodičov […]

Oznam
utorok 17:23:23

Oznamujem všetkým uchádzačom o 4-ročné štúdium na GSFA v Levoči v školskom roku 2016/2017, ktorí úspešne vykonali PS a neboli prijatí pre nedostatok miesta, že po zápise na štúdium ostali voľné miesta. V prípade Vášho záujmu o štúdium na našej škole kontaktujte riaditeľku školy na tel. čísle 0903 423 369 v prac. dobe do 30. 5. 2016.

25 – Hymna SDM
19.5.2016 17:09:41

Hymna Svetových dní mládeže 2016 spievaná počas slávnostnej sv. omše 18. mája 2016 pri príležitosti osláv založenia školy.

Oslavy 25. výročia založenia školy
18.5.2016 15:24:15

Prinášame fotografie z osláv 25. výročia založenia školy. Tieto momenty sme zachytili 17. mája 2016 v levočskom kine a 18. mája 2016 počas hlavných osláv v Gymnaziálnom kostole a Mestskom divadle v Levoči. Chceme vysloviť úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli a venovali svoj čas, talent a um pri prípravách a realizácii osláv nášho […]