Odzvonilo ďalším maturantom

Slnko, úsmevy, priateľské podávanie rúk, dobré rady starších študentov, slová vďaky i spomienky, slzy i spev rozliehajúci sa chodbami gymnázia – to všetko sprevádzalo piatkovú rozlúčku našich maturantov, ktorí ukončili štvor či osemročné štúdium v školských laviciach a čaká ich domáca príprava, ktorú zavŕšia maturitnou skúškou. Nostalgia sa miešala s radosťou, očakávania s rešpektom pred nastávajúcou skúškou dospelosti. Ďakujeme všetkým našim maturantom, že sme s nimi mohli vytvárať gymnaziálne spoločenstvo a prajeme im veľa darov Ducha Svätého pri odpovediach.

Natália Bajtošová | 10.5.2024 16:14:49 | Absolventi, Fotogalérie, Rodičia, Žiacka školská rada