Kyberpolis

Bezpečne vo svete technológií, bezpečne na internete

Projekt „Kyberpolis – vzdelávaj sa hrou“ sa zaoberá bezpečnosťou v kyberpriestore. Často si myslíme, že deti a mládež sú digitálne omnoho gramotnejší, zdatnejší, ako generácia ich rodičov, alebo starých rodičov. Je to ale naozaj tak? Sú v digitálnom svete v bezpečí?

Projekt je zameraný na to, aby sme zdieľali svoje skúsenosti s bezpečnosťou v IT prostredí a hravou formou im ukázali nástrahy a naučili ich nové pojmy a pravidlá.

 

Natália Bajtošová | 15.5.2024 12:37:38 | Aktivity v oblasti prevencie, Fotogalérie, Študenti