Najnovšie články

Sophista pro regione – Pedagóg PSK
17.6.2022 07:00:12

Už viac ako dvadsať rokov chodí na našu školu ako dobrovoľníčka lektorka anglického jazyka. Írska sestra Louise Sarah Eustace z Kongregácie Preblahoslavenej Panny Márie vedie hodiny anglickej konverzácie v maturitných ročníkoch a pomáha tak s prípravou na tretiu časť maturitného zadania ústnej skúšky – rolové hry a situačné simulácie. V nominácii na ocenenie Sophista pro […]

Biológia v prírode
15.6.2022 06:42:40

„BIOLÓGIA v PRÍRODE“ projektové vyučovanie Prírodu aj svoje vedomosti z biológie a taktiež aj orientáciu v teréne si mohla prima A vyskúšať aj na krátkej tatranskej túre. Počasie nám prialo, žiaci si vytvorili množstvo materiálov na vypracovanie svojho biologického projektu, ktorý budú finalizovať a následne svojim spolužiakom prezentovať. Tešíme sa! L.Bizoňová

Slávnostné ukončenie Kurzu tanca a spoločenskej výchovy
14.6.2022 07:59:02

„Ďakujem za dôveru, že som vás po 2 rokoch prestávky v kurzoch tanca mohla aspoň takto sprevádzať na vašej ceste životom. Zažili  sme niekoľko krásnych spoločných týždňov s úsmevom, pohybom a hudbou. Ako mnohé predošlé skupiny i vy ste mi prirástli k ❤️ a verím, že to, čo ste sa naučili na našich stretnutiach ešte mnohokrát […]

Mamut 22
13.6.2022 09:31:02

Po dvoch rokoch pandémie, keď neprebiehali žiadne veľké súťaže prezenčne, sa v Košiciach 3. júna 2022 uskutočnil 20. ročník súťaže Mamut. Mamut je matematická súťaž päťčlenných družstiev žiakov 4. – 6. ročníka základných škôl a prímy osemročných gymnázií. Ich úlohou je správne vyriešiť čo najviac matematických a logických úloh. Súťaž prebieha zábavno-súťažnou formou a je […]

Noc so sv. Františkom
11.6.2022 07:11:21

Chceš sa učiť a zlepšovať? – Organizuj!
Bystrí študenti sú radosťou školy, ale aktívni, ktorí na seba vezmú ťarchu pripraviť aktivity pre ostatných spolužiakov a ešte vo svojom voľnom čase, sú pre školu požehnaním.

Terénne práce z botaniky
9.6.2022 21:45:41

V dňoch od 07.-09.06.2022 boli pre budúcich maturantov z biológie zorganizované praktické cvičenia z botaniky v tatranskej prírode. Popri obdivovaniu nádhernej slovenskej prírody sme prepojili teóriu s praxou. Dúfame, že si budúci maturanti popri aktivitách strávených v prírode zároveň odniesli aj množstvo zážitkov i nových skúseností.

Biologická exkurzia Košice
5.6.2022 22:40:20

Študenti 1. A triedy nášho gymnázia navštívili v piatok 3. 6. 2022 Botanickú záhradu UPJŠ v Košiciach. Najprv sme absolvovali prehliadku tropickej a subtropickej flóry v skleníkoch so sprievodcom. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o mnohých pre nás exotických rastlinách. Videli sme krásne palmy, chlebovník, zázvor, banánovníky (s banánmi), epifitické orchidey, bambusy, cykasy, kaktusy, citrusy a množstvo iných druhov. Vieme ako rastie ovocie, […]

Mimoriadna júnová schôdza Školského parlamentu
3.6.2022 07:29:06

Školský parlament sa zišiel dňa 2. júna 2022. Jediným bodom schôdze bola voľba jeho predsedu a podpredsedu, pretože Petrovi Gadušovi, ostatnému predsedovi ŠP, zanikol mandát po ukončení štúdia na našom gymnáziu. Parlament sa zišiel v plnom počte (5), bol uznášaniaschopný. Voľby prebehli tajným hlasovaním. Za novú predsedkyňu ŠP bola zvolená Katarína Antalová (III.A), ktorá sa […]