Najnovšie články

Oznam školskej jedálne
9.3.2018 09:57:26

V dňoch konania písomných maturitných skúšok sú s ohľadom na náhradný program v utorok 13. 3. 2018 ohlásení z obeda žiaci všetkých ročníkov okrem maturitných, v stredu 14. 3. 2018 sú odhlásení žiaci I.A, II.A, kvinty A a sexty A. Žiaci, ktorí majú záujem o obed, sa musia prihlásiť osobne u vedúcej ŠJ, telefonicky alebo […]

Prijímacie skúšky 2018 – kritériá prijatia a podávanie prihlášok
8.3.2018 21:39:48

Kritériá prijatia žiakov na štúdium na GSFA v Levoči v šk. roku 2018/2019 4 – ročné gymnázium TU 8 – ročné gymnázium TU  Podávanie prihlášok Zákonný  zástupca  žiaka  podáva  prihlášku  na  riaditeľstve  základnej  školy  do 10. 04. 2018. Každý žiak 9. ročníka a 5. ročníka  si môže podať dve prihlášky na štúdium. Prihlášku na štúdium na strednej škole poskytuje žiakovi ZŠ. Včas […]

Biola for life
8.3.2018 21:31:48

K základným životodarným tekutinám v našom tele patrí krv, a k základným znalostiam každého z nás by mala patriť aj tá o našej vlastnej krvnej skupine. Dnes si to mohli vyskúšať aj samotní maturanti – tretiaci. RNDr. L. Bizoňová

Basketbal – okresné kolo žiačok
21.2.2018 22:23:07

Dnes sa naše dievčatá umiestnili bezkonkurenčne na krásnom 1. mieste v okresnom kole v basketbale žiačok ZŠ a 8-ročných gymnázií, za čo im srdečne blahoželáme. Dievčatá ste super. Telocvikári.

O kvapku lepší…
21.2.2018 22:16:04

Heslo „O kvapku lepší Valentín“ nás podnietilo byť „o kvapku lepší“, prekonali sme strach (niektorí prvýkrát, niektorí už po niekoľkýkrát) a darovali sme najvzácnejšiu tekutinu tentokrát celkom konkrétne – reflektujúc na nedávnu nešťastnú udalosť v Levoči. Veríme, že aj naša malá obeta pomôže. Mgr. J. Salajová

Poklady regiónu a ich využitie vo výchovno-vzdelávacom procese
20.2.2018 15:15:36

Tak znela téma tohtoročnej Minikonferncie cirkevných gymnázií Spišskej diecézy, ktorej organizátorom bolo 13. 02. 2018 Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči. V roku 2015 bola založená tradícia spoločných stretnutí, na ktorých sa riaditelia a učitelia zaoberajú rôznymi oblasťami výchovy a vzdelávania na gymnáziách.

Informácie pre uchádzačov o štúdium
20.2.2018 13:04:09

MODERNÁ KATOLÍCKA ŠKOLA Gymnázium sv. Františka Assiského Levoča Už viac ako 25 rokov ponúkame mladým ľuďom z Levoče a okolia kvalitné vzdelávanie a výchovu V školskom roku 2018/2019 ponúkame  štúdium v odboroch : 79 02 J gymnázium – 8-ročné štúdium   – pre žiakov 5. ročníka ZŠ   – výhody: vzdelávanie v inteligenčne vyrovnanom kolektíve, čo umožňuje rýchlejšie a efektívnejšie osvojovanie učiva […]