Najnovšie články

Dosiahli stiebornú úroveň v DofE
9.11.2018 09:08:13

Na prvý pohľad obyčajní gymnazisti. Môžu vás však prekvapiť ako jasne a zrozumiteľne formulujú svoje ciele, názory a myšlienky. Štyria mladí ľudia, ktorí sa vďaka systematickej práci v troch oblastiach (talent, šport a dobrovoľníctvo) v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu zlepšujú v time-manažmente, pestujú si zdravé sebavedomie, vytrvalosť, pomáhajú druhým, zbierajú zážitky, či sa učia práci v tíme na dobrodružných expedíciách.

Wilhelm by mal z nás veľkú radosť
9.11.2018 09:07:06

Wilhelm Conrad Röntgen, nemecký fyzik a objaviteľ röntgenového žiarenia by mal nepochybne veľkú radosť z 29 žiakov našej školy, ktorí sa v rámci Dňa vedy 8. 11. 2018 rozhodli vydať na objavnú cestu röntgenológie do levočskej nemocnice. MUDr. Elena Loumová, primárka rádiodiagnostického oddelenia, si pre nás pripravila podrobnú prezentáciu o histórii röntgenológie a zorganizovala tiež prehliadku jednotlivých pracovísk tohto oddelenia. […]

Deň vedy
9.11.2018 08:05:37

Veda a technika je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Tohtoročný Týždeň vedy a techniky na Slovensku /5. – 11.11./ dostal priestor v našom školskom programe vo štvrtok 8.11.2018 ako Deň vedy na GSFA.

6.11.2018 20:08:35

Dňa 6. 11. 2018 členovia Žiackej školskej rady zorganizovali na našej škole medzitriedny volejbalový turnaj. Družstvá bojovali veľmi statočne. 1. miesto: IV. A,  2. miesto: oktáva A, 3. miesto: III.A. ŽŠR

Recitačná súťaž Piráti krásy
5.11.2018 21:18:01

Piaty ročník diecéznej súťaže Piráti krásy je tematicky obmedzený odkazom bl. Anky Kolesárovej a stretnutia P18: Mladosť a krása. V kategórii stredných škôl nás s umeleckým prednesom poézie reprezentovala Sofia Tripšanská z kvinty A. K bronzovému oceneniu srdečne blahoželáme. -abc-

Imatrikulácie prvákov
3.11.2018 19:26:35

Prvácke „imatrikuly“ sa konali vo štvrtok 26.10.2018 v priestoroch našej školy. Telocvičňu sme na chvíľu premenili na Vojenskú akadémiu, pretože je nám táto téma celkom blízka a chceli sme do nej našich prvákov aktívne zapojiť. Do príprav sme sa pustili už začiatkom septembra, všetci sme priložili obe ruky k dielu. Čas zbehol ako voda a nastal […]

Postav si svojho robota
26.10.2018 07:42:04

Na konci minulého školského roka sme sa zapojili do súťaže  Nadácie Volkswagen – Projekty zamestnancov s našim projektom Postav si svojho robota. Našim cieľom je zatraktívniť  a zvýšiť úroveň výučby v predmete informatika zakúpením robotických súprav LEGO MINDSTORMS. Chceme presvedčiť mladých ľudí, že technika nie je zložitá, ale že je tvorivá a hravá. Predpokladáme, že príjemné […]