Najnovšie články

Exkurzia – Biofarma Východná
30.5.2018 16:58:30

Dňa 23.5.2018 sa žiaci prímy a sekundy zúčastnili exkurzie na Biofarme vo Východnej. Exkurzia zahŕňala prehliadku a animačný program. Počas prehliadky žiaci navštívili jednotlivé sektory, kde sa oboznámili s významom a podstatou farmy a prácou na nej. Ako prvý sektor žiaci navštívili sýpku, kde mali priblížený proces prípravy všetkých krmív, potrebných pre plynulý chod farmy. Druhým sektorom bola dojáreň, kde […]

Účelové cvičenie
27.5.2018 17:18:04

Vo štvrtok naši tretiaci a septima pod vedením telocvikárov zorganizovali výborne pripravené účelové cvičenie pre všetkých žiakov našej školy. III.A a septima A si veľmi zodpovedne pripravili 6 stanovíšť – prekonávanie prekážok, topografia, dopravná výchova, civilná ochrana,zlomeniny a obväzová technika, prvá pomoc, na ktorých informovali a pomocou aj praktických ukážok naučili ostatných žiakov ako sa […]

Ako sme zmaturovali?
25.5.2018 18:35:33

„Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, […]

Počas maturitných skúšok sme sa zapotili
23.5.2018 19:29:16

Aj takto naši žiaci 1.A triedy a kvinty trávili čas počas maturitných skúšok. Zúčastnili sa finančnej hry s názvom „Finančná sloboda“ a takto mohli na vlastnej „koži“ si vyskúšať investovať, úročiť a zarábať si vlastný finančný kapitál. Touto cestou sa chceme poďakovať našej školiteľke Zuzane Salanciovej, ktorá zaujímavou hrou priblížila našim žiakom oblasť finančníctva. Mgr. […]

Živé sochy z kvarty
22.5.2018 20:53:40

Naši žiaci sú aktívni a robia nám radosť nielen v škole, ale aj v rámci svojho voľného času tým, že sa zapájajú do rôznych zaujímavých aktivít. Jednou z nich je aj pomoc pri realizácii podujatia Noc múzeí a galérií na Spiškom hrade. Žiačky kvarty: Violka Uharčeková, Danka Gallovičová, Daška Galliková a Anka Kormaníková sa už tradične neváhali prezliecť do dobových kostýmov […]

Vynikajúce výsledky na celoslovenskom kole SOČ 2018
22.5.2018 20:46:37

Krajské kolo SOČ, v ktorom naše gymnázium reprezentovali 8 žiaci, prinieslo výborné výsledky v podobe postupu až 6 prác do celoslovenského kola. V Prešovskom kraji sme sa tak stali najúspešňejšou školou zapojenou do tejto súťaže. Celoštátne kolo, ktoré sa konalo v dňoch 24. – 27. apríla 2018 v Žiline, bolo pre našich žiakov tiež mimoriadne úspešné. V silnej konkurencii dokázali […]

Top dobrovoľníčky, ktoré lámu rekordy, sú v kvinte a I.A!
20.5.2018 18:15:49

Obrovskú radosť nám spôsobili výnimočné dobrovoľníčky z kvinty a I. A, ktoré majú zrejme obdivuhodné komunikatívne zručnosti a poznajú spôsoby, ako presvedčiť ľudí prispieť na verejnú zbierku. Ešte nikdy v histórii školy sa nepodarilo pre spoločnosť Úsmev ako dar pomocou dobrovoľných príspevkov darcov získať sumu 345,25 €! Ďakujeme, dievčatá!