Najnovšie články

Olympiáda v anglickom jazyku
3.12.2017 11:30:21

Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo od 15. do 23. novembra 2017. Súťažilo sa v štyroch kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A a sexty A osemročného gymnázia a 1. a 2. […]

Best in English
3.12.2017 11:23:52

Dňa 30. 11. 2017 sa desať žiakov našej školy zúčastnilo medzinárodnej súťaže Angličtinár roka, známej tiež pod názvom Best in English, ktorá prebiehala formou online testu spusteného pre všetky školy súčasne. Každá škola mohla nominovať 10 – 100 žiakov vo veku 15 – 19 rokov, 10 najlepších žiakov bolo vybraných a ich výsledky boli spriemerované. V prípade, […]

Maturita z lásky
3.12.2017 11:09:12

Ako hovorí pán farár Kuffa, celý náš život je maturita z lásky a existuje len jeden predmet – láska. Mali by sme sa snažiť, aby sme mali srdce otvorené pre všetkých ľudí a nezabúdali ani na ľudí v núdzi. Na základe prosby o pomoc riaditeľa organizácie Úsmev ako dar v Košiciach sme sa rozhodli zorganizovať zbierku potravinovej pomoci pre ľudí, ktorí […]

Stolný tenis SŠ – okresné kolo
28.11.2017 15:21:52

Dňa 23.11.2017 naša škola organizovala okresné kolo v stolnom tenise stredných škôl. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá v kategórii žiakov a 3 družstvá v kategórií žiačok SŠ. Našu školu reprezentovalo družstvo chlapcov: Matúš Krajňák, Viliam Suchý, Adam Cehuľa a Pavol Popadič a potvrdili svoje minuloročné víťazstvo a tak získali postup do krajského kola. Za družstvo […]

Účelové cvičenie
28.11.2017 15:14:28

Dňa 24.11.2017 naša škola  organizovala v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou Š. Kluberta v Levoči účelové cvičenie pre žiakov prímy až septimy a žiakov prvého až tretieho ročníka. ÚC bolo zamerané na  prvú pomoc, kde si žiaci SZŠ pripravili stanovištia ako sú KPR- oživovanie, zlomeniny, diabetes, krvácanie, transport, dusenie, epilepsia a školu chrbtice. Pre našich […]

Diecézne kolo Blahoslavení chudobní
24.11.2017 06:42:44

Dvojkolovú súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy zorganizovalo Diecézne katechetické stredisko a svojím spôsobom tak predĺžilo rok zasvätený sv. Martinovi, patrónovi spišskokapitulskej katedrály. Medzi autorsky aj tematicky odporúčanými textami sa totiž nachádzalo i dielo Životopis sv. Martina.
 

Športom pre Červené stužky
22.11.2017 16:47:56

V rámci 11. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa 22. novembra 2017 uskutočnil medzitriedny volejbalový turnaj. Organizovaním tejto športovej akcie sme sa zapojili do súťaže Športom pre Červené stužky so zámerom zvyšovania povedomia o nebezpečenstve šírenia ochorenia AIDS. Jedenásť družstiev bojovalo podľa precízne pripraveného rozpisu. Oceňujeme kreativitu tímu kvinty A, ktorí prišli s nápadom strihania […]

Filozofická olympiáda
15.11.2017 21:21:39

V utorok 14. 11. 2017 sa na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku uskutočnilo prvé kolo tretieho ročníka slovenskej filozofickej olympiády. Medzi stovkou súťažiacich stredoškolákov z celého Slovenska našu školu reprezentovali Ján Tancár (oktáva A) a Lukáš Pekarčík (septima A). Obaja sa popasovali s náročnými výrokmi známych filozofov, ktoré boli podkladom na napísanie eseje, v ktorej obaja […]