Najnovšie články

Najlepšia v kraji
13.2.2018 20:29:13

10. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého krajské kolo sa konalo 7. februára 2018 v Prešove, priniesol našej žiačke, Dominike Salanciovej (II. A), 1. miesto v kategórii B a postup do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 5. – 6. apríla v Bratislave. Vo veľkej konkurencii Dominika úspešne reprezentovala nielen svoje vedomosti, ale i naše gymnázium. Všetci jej prajeme veľa […]

Lyžiarsky kurz 2018
11.2.2018 18:22:13

A už je tu koniec nášho lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal v stredisku Tatranská Lomnica. Slnečný deň bol iba jeden, ale ani to nás neodradilo od skvelej lyžovačky. Na svah sme každý deň dochádzali z Novej Lesnej, kde sme boli ubytovaní v ubytovacom zariadení- hotel Eufória, kde sme sa cítili veľmi príjemne, o čo sa […]

Úspešný Šaliansky Maťko
6.2.2018 11:19:09

V tomto školskom roku sa organizuje 25. ročník súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Našu školu na okresnom kole, ktoré sa konalo 23. januára, reprezentovala Veronika Pavlíková zo sekundy A povesťou od Márie Ďuríčkovej – Dievčenská skala.  Jej prednes sa páčil aj odbornej porote, ktorá rozhodla, že Veronika postúpila do krajského kola. Všetci sa z jej […]

Medzitriedny florbalový turnaj
4.2.2018 13:03:13

Bodku za prvým polrokom sme dali v podobe florbalového turnaja pre všetkých žiakov našej školy. V často napínavých zápasoch si nakoniec „šampanské“ pre víťaza odniesla oktáva A. Spoločne sme si oddýchli a načerpali nové sily pre úspešný štart do druhého polroka. ŽŠR

2/4 súťažiacich angličtinárov postupujú na kraj
22.1.2018 09:03:41

V obvodnom kole olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 1. 2018 na pôde Gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade, medzi sebou súťažili žiaci všetkých okresov zahrnutých do regiónu Poprad, t. j. Kežmarok, Levoča a Poprad a zároveň tam bolo vyhodnotené i okresné kolo pre žiakov našej školy a Gymnázia Janka Francisciho-Rimavského v Levoči. V rámci neho obsadila Dominika Salanciová […]

Potešili sme núdznych
19.1.2018 10:51:54

Bratia minoriti, duchovní synovia sv. Františka z Assisi, chcú aj po vyše 800 rokoch nasledovať príklad ich sv. otca starostlivosťou o malomocných 21. storočia (alkoholikov, narkomanov či bezdomovcov), ktorá je v dnešnom svete taká potrebná. Páter Roman Gažúr veľmi pekne ďakuje za dar pre Útulok sv. Františka z Assisi, váži si to a srdečne pozýva […]

ABBA nás roztlieskala
15.1.2018 06:36:54

V sobotu sa kongresovka počas 25 minút zmenila na párty na gréckom ostrove. V úvodnej choreografii zazneli najznámejšie hity švédskej legendárnej skupiny tvoriace dejovú líniu muzikálu Mamma Mia a končila ováciami.