Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, milí žiaci,

v zmysle §150 ods.5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že dňa 20.-21.5.2024 (pondelok, utorok) bude žiakom školy udelené voľno z organizačných dôvodov.

Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň sú žiaci odhlásení z obedov v školskej jedálni. Žiaci, ktorí majú záujem o obed sa môžu prihlásiť (aplikácia, osobne, telefonicky).

Vyučovanie bude pokračovať podľa platného rozvrhu od stredy 22.5.2024.

PaedDr. Marta Zabielna, PhD., riaditeľka školy

Natália Bajtošová | 16.5.2024 10:36:59 | Oznamy, Školská jedáleň