Najnovšie články

Biela pastelka
19.10.2014 15:38:53

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v stredu dňa 24. septembra 2014 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť žiakov našej školy. V tento deň sa predávali v 288 mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity […]

Tehlička pre Angolu 2014
19.10.2014 15:22:45

Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej škole v marci a apríli a 14 zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 160 €. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Tehlička
19.10.2014 15:06:09

Ďakujeme za podporu!

Suit up 2014!
16.10.2014 20:25:57

Už po štvrtý raz žiaci školy, chlapci aj dievčatá, dobrovoľne strávili jeden obyčajný pondelok vo formálnom oblečení. 13. októbra 2014 dominovali obleky, košele, kravaty, biele blúzky, tmavé nohavice či sukne. Každý rok sa takto „nahodí“ čoraz väčší počet študentov ale aj učiteľov. Tento rok to bolo 79. Pozrite si fotografie.