Najnovšie články

Reprezentačný ples
24.1.2015 23:08:59

1. reprezentačný ples pracovníkov a priateľov cirkevných škôl pod záštitou primátora mesta Levoče PaedDr. Milana Majerského

Koleda 2015
8.1.2015 21:24:05

Christus Mansionem Benedicat

Organizácia vyučovania 8.1. 2015
7.1.2015 09:56:17

Dňa 8. januára 2015 začneme vyučovanie svätou omšou o 7:15 v gymnaziálnom kostole. Po svätej omši pokračuje vyučovanie podľa NOVÉHO platného rozvrhu hodín, ktorý nájdete na stránke školy. V priebehu dňa kňaz požehná školu a triedy (tzv. koleda). V novom kalendárnom roku vám želáme veľa osobných a pracovných úspechov!  

Vianoce
24.12.2014 10:31:43

A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy. Ján 1:14 Všetkým žiakom, rodičom, zamestnancom a priateľom školy prajeme pokojné prežitie vianočných sviatkov!

Zažili sme teplo ľudských sŕdc
21.12.2014 11:10:59

Od nápadu urobiť radosť ľuďom v núdzi v predvianočnom období bol už len krok k viac ako dvojtýždňovej intenzívnej práci našich tvorivých učiteliek i žiakov. Výsledkom bol krásne vyzdobený stánok na Vianočných trhoch v Levoči. K ich príjemnej atmosfére prispelo priateľské počasie a množstvo návštevníkov trhu. Čítajte v reportáži. Pripájame aj pár fotografií.

Vianočný punč
18.12.2014 21:49:09

Voňavým nápojom sme zahriali telo i dušu. Čítajte v reportáži.