Ďakujeme, že myslíte aj na ľudí v núdzi

Chcem sa v mene všetkých ľudí v núdzi a v mene Farskej charity v Levoči srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky potravinovej pomoci a otvorili tak svoje srdce pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Veľká vďaka patrí aj žiakom prímy A, ktorí pomáhali pri organizácii tejto prospešnej akcie a darovali aj najviac potravín z celej školy. Zbierka sa začala v novembri a skončila 17. decembra 2018. Do školy sa prinášali trvanlivé potraviny ako cestoviny, ryža, cukor, múka, konzervy, olej, strukoviny a pod. a tiež mydlá, šampóny či pracie prášky. Vyzbierané potraviny a prostriedky sa odovzdali Farskej charite v Levoči. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za každú vec, ktorú ste priniesli a za to, že ste sa dokázali podeliť.

 M. Hvilová

Natália Bajtošová | 6.1.2019 16:14:36 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie