Vianoce s úsmevom 2018

Nový rekord vo výške vyzbieraných peňazí pre Úsmev ako dar!

Dňa 11. decembra 2018 sa zrealizoval 17. ročník verejnej finančnej zbierky Vianoce s úsmevom, ktorú každý rok organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Jej hlavným mottom je …aby každé dieťa malo rodinu. V tento mrazivý decembrový deň bol tiež zlomený rekord v zbieraní peňazí na charitatívne účely. Desať dobrovoľníkov z našej školy za dobrovoľný príspevok ľuďom rozdávalo nálepky srdiečka s úsmevom a spoločne vyzbieralo krásnu sumu 464,24 €.

Výťažok zbierky bude použitý na pomoc konkrétnym rodinám a deťom v núdzi, mladým dospelým, ktorí opúšťajú brány detských domovov. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, detské plienky, vyplatí sa elektrina a obedy v škole či poplatky v materskej škole. Chcú aj naďalej pokračovať v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska. Mnohé rodiny k nim prichádzajú v zúfalom, zložitom stave bez základných potrieb potrebných pre starostlivosť o deti, bez perspektívy ako a kde budú žiť nasledujúce dni. Poskytujú im starostlivosť, aby dieťa nemuselo byť vyňaté z rodiny.

Vyhľadávať bezpečné a vhodné rodinné prostredie pre dieťa je poslaním tejto charitatívnej organizácie na Slovensku už 26 rokov. Pomáhajú rodinám v zložitých rodinných situáciách s cieľom zabrániť ich rozpadu, aktívne pracujú na návrate detí z detských domovov do svojich biologických rodín – tam, kde je možné upraviť ich životné podmienky. Vyhľadávajú ľudí, ktorí sa rozhodli prijať cudzie dieťa za svoje, sprevádzajú ich celým procesom náhradného rodičovstva, riešia s nimi ich problémy. Budujú po celej krajine krízové centrá, kde sú schopní pomáhať deťom a rodinám v ich najťažších chvíľach, často krát, keď sa ocitnú bez strechy nad hlavou.

S cieľom zabrániť rozpadu rodín a tým vyňatiu detí do starostlivosti štátu, začal Úsmev ako dar v spolupráci so svojimi partnermi budovať v regiónoch sieť Centier pre obnovu rodiny Dorka. Prvé centrum slúži rodinám od roku 2007 a od svojho založenia pomohli Centrá Dorka viac ako 150 rodinám s takmer 300 deťmi, takmer 200 mladým dospelým po opustení detských domovov a dočasne poskytli útočisko takmer 300 deťom v krízovom stredisku.

Zbierku sa rozhodli svojou dobrovoľníckou pomocou podporiť: Laura Frankovičová (I. A), Simona Grobarčíková (sexta A), Karolína Halečková (II. A), Simona Hriblanová (II. A), Lenka Jankurová (I. A), Katarína Lesnická (I. A), Zdenka Rušinová (sexta A), Saša Šarišská (sexta A), Martina Šťastná (I. A), Sebastián Šupol (sexta A).

Najviac vyzbierali:

Simona Grobarčíková (sexta A) a Zdenka Rušinová (sexta A) –  155,68 €

Lenka Jankurová (I. A) a Katarína Lesnická (I. A) –  104,75 €

Karolína Halečková (II. A) a Simona Hriblanová (II. A) –  99,32€

Mgr. M. Hvilová

Natália Bajtošová | 13.12.2018 21:38:05 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie