Najnovšie články

Mineralógia v kvarte
12.11.2014 13:50:04

Neživá príroda môže byť veľmi zaujímavá. Dôkazom je jedna z hodín biológie v kvarte. Vznik kryštálov v laboratóriu si pozrite na obrázkoch.

Duchovno-literárna konferencia
9.11.2014 15:48:51

Vďaka iniciatíve kňaza a historika Dr. Ľ. Hromjaka sa konala pre stredoškolákov na Spišskej Kapitule dvojdňová konferencia s názvom a nosnou témou „Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska.“

Účelové cvičenie 7.11.2014
7.11.2014 15:10:48

Srdečne ďakujeme žiakom a ich učiteľom zo Strednej zdravotníckej školy Štefana Kluberta, ktorí nás prakticky školili v poskytovaní prvej pomoci. Pozrite si fotografie.

Mimoriadne výsledky žiakov
6.11.2014 09:14:44

MŠVVaŠ SR prideľuje každoročne finančné príspevky školám, ktorých žiaci dosiahli mimoriadne výsledky v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. S radosťou môžeme konštatovať, že aj v šk. roku 2013/2014 bolo naše gymnázium úspešné. Získali sme 5 bodov za aktívnu účasť na medzinárodnom projekte Comenius Školské partnerstvá pod názvom […]