• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Záložky do kníh spájajú školy

Dva projekty na podporu čítania krásnej literatúry každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa do nich zapája aktívnou formou výroby záložiek podľa vyhlásenej témy.

V tomto školskom roku pracovali v projekte žiaci kvinty A, I.A a sexty A na hodinách umenia a kultúry. V česko-slovenskom projekte nám Slovenská pedagogická knižnica priradila partnerskú školu Gymnázium v Ždári nad Sázavou. Vyrobili sme záložky podľa vlastných čitateľských zážitkov na tému „List za listom alebo vášeň pre čítanie“. V slovenskom projekte sme vyrábali záložky pre gymnazistov z Novej Bane. Téma sa nám páčila pre svoju aktuálnosť: Osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o demokraciu. Pre nás to boli napríklad Václav Havel, sv. Ján Pavol II, Mahátmá Gándhi, o. Anton Srholec, Martin Luther King, Milan Rastislav Štefánik a iní.
veríme, že sa naše záložku budú páčiť.

Natália Bajtošová | 12.1.2020 13:38:10 | Fotogalérie, Projekty, Žiacke projekty