Záložky do kníh spájajú školy

Dva projekty na podporu čítania krásnej literatúry každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a naša škola sa do nich zapája aktívnou formou výroby záložiek podľa vyhlásenej témy.

V tomto školskom roku pracovali v projekte žiaci kvinty A, I.A a sexty A na hodinách umenia a kultúry. V česko-slovenskom projekte nám Slovenská pedagogická knižnica priradila partnerskú školu Gymnázium v Ždári nad Sázavou. Vyrobili sme záložky podľa vlastných čitateľských zážitkov na tému „List za listom alebo vášeň pre čítanie“. V slovenskom projekte sme vyrábali záložky pre gymnazistov z Novej Bane. Téma sa nám páčila pre svoju aktuálnosť: Osobnosti, ktoré sa najviac zaslúžili o demokraciu. Pre nás to boli napríklad Václav Havel, sv. Ján Pavol II, Mahátmá Gándhi, o. Anton Srholec, Martin Luther King, Milan Rastislav Štefánik a iní.
veríme, že sa naše záložku budú páčiť.

Natália Bajtošová | 10.11.2019 20:15:12 | Fotogalérie, Projekty, Žiacke projekty