Sviečka za nenarodené deti

Počas októbra s vyvrcholením 2. novembra prebehol 17. ročník projektu Sviečka za nenarodené deti za podpory biskupov Slovenska a zapojenia sa veriacich z celého územia Slovenska. Hlavnou myšlienkou tohto projektu, ktorý organizuje občianske združenie Fórum života, bolo spojiť spomienku na všetkých verných zosnulých so spomienkou na nenarodené deti, ktoré sa nemohli narodiť, lebo zomreli pri umelom alebo spontánnom potrate.

Originálne sviečky za nenarodené deti sa ponúkali v rámci školy na konci októbra. Cena jednej sviečky bola min. 1 euro. Podarilo sa predať 50 sviečok a získať tak 100 € poslaných na účet Fóra života, ktoré môže vďaka darcom naďalej pokračovať v advokácii, prevencii a konkrétnej pomoci pri ochrane ľudského života a rodiny, vzdelávať ľudí v oblasti pro-life, realizovať konkrétnu pomoc tehotným ženám a matkám s deťmi v núdzi, tlačiť informačné letáky a propagačné materiály, realizovať kampaň Deň počatého dieťaťa, organizovať pracovné skupiny k tvorbe národných a nadnárodných stratégií a dokumentov, riešiť dôležité právne otázky týkajúce sa ochrany života a podpory ľudských práv, vyučovať na školách a pod.

Okrem finančnej pomoci sa naplnil i duchovný rozmer projektu, keď sa veriaci dňa 2. novembra spojili v modlitbe pri sviečkach na úmysel ochrany života a umiestnili horiace sviečky do okien svojich domovov ako spomienku na zomrelé a usmrtené nenarodené deti, čím sme prispeli k šíreniu úcty k počatému životu, prehĺbeniu vnímania útokov na bezbranný počatý život a tiež k posilneniu aktivít zameraných na ochranu života a rodiny. Dňa 28. októbra 2019 sme sa na tento úmysel modlili i my v školskej kaplnke.

M. Hvilová

Natália Bajtošová | 7.11.2019 17:01:47 | Charitatívne aktivity, Duchovný program, Fotogalérie