Duchovná správa 2019/20

Duchovný správca:

Mgr. Miroslav Lettrich

Školské sv. omše:

štvrtok (podľa rozpisu v gymnaziálnom kostole alebo kaplnke školy)

Adorácia:

každý pondelok od 9:45 do 10:00 v kaplnke školy

Príležitosť k sv. zmierenia:

každý pondelok a štvrtok cez veľkú prestávku (9:45 – 10:05) v kabinete KNB
Natália Bajtošová | 4.11.2019 14:54:59 | Duchovný program