Deň vedy 2019 – za katedrou stáli vedci

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. U nás organizujeme toto podujatie s malými obmenami už tretí rok.

V kombinácii s krátkym vyučovaním prebehol deň o vede a s vedou formou workshopov v dvoch blokoch. Namiesto našich pedagógov boli lektormi odborníci z medicínskeho prostredia, vysokoškolskí pedagógovia – historici, lingvisti, filozofi či biochemici.

Za spoluprácu a sprostredkovanie aktuálnych, nových poznatkov z rôznych vedných disciplín patrí Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku:

– doc. Mgr. Eugenovi Zeleňákovi, PhD. za úvahy a tréning o kritickom myslení,

– Jane Juhásovej, PhD. za zaujímavý workshop v nemčine,

– Jele Kehoe, PhD. za ukážky írskeho slangu,

– Ivanovi Koniarovi, PhD., ktorý zaujímavo priblížil históriu vzniku Európskej únie a jej fungovanie

Z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ strávil v našej škole Deň vedy aj doc. RNDr. Marek Bombara, PhD. s novými poznatkymi v liečbe nádorových ochorení vďaka výskumom v CERNE.

Z výskumného ústavu vysokohorskej biológie nám o krvných parazitoch hovorila pani Mgr. Martina Haas, PhD.

Najdobrodružnejšie ale bolo v telocvični: šermiarska skupina JAGO prezentovala vývoj v historickom šerme. Ďakujeme Rastislavovi a Ivanovi Galovcom za praktické ukážky dobových bitiek.

Medicína určite inšpirovala tých, ktorí navštívili oddelenie biochémie na Oddelení HTO pod gesciou  RNDr. Dunčkovej a Mgr. Nemcovej (oddelenie hematológie, transfuziológie a klinickej biochémie) .

Naše poďakovanie patrí aj Mestu Levoča za vecnú pomoc a podporu.

Natália Bajtošová | 7.11.2019 16:56:49 | Fotogalérie, Škola