Hodiny konverzácie s írskou lektorkou Sr. Louise

Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo zabezpečiť hodiny anglickej konverzácie s rodeným hovoriacim. Írska lektorka, Sr. Louíse Eustace prichádza až dvakrát týždenne, v pondelok a štvrtok, a vedie hodiny anglickej konverzácie v najvyšších ročníkoch – maturitnej oktáve a IV.A a v III.A a septime.
Je výborné, že každoročne máme aj takúto možnosť zlepšovať si vlastné komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Najmä tretia časť maturitného zadania – role play, resp. simulation – má pod jej vedením osobitý charakter.

Natália Bajtošová | 2.11.2019 21:18:59 | Uchádzači