Zlatá makovička

Ocenenie úspešným žiakom okresu Levoča v oblasti rôznych súťaží a športu a pedagogóm, ktoré vyhlasuje Mesto Levoča, Mládežnícky parlament mesta Levoča a Centrum voľného času Olymp Levoča.

Ocenení študenti našej školy: Barbora Buriková (III.B), Karolína Dovalová (I.A), Viktória Cehuľová (I.A), Filip Majerský (Sekunda A), Adam Lazar (Sexta A), Daniel Abrahamovský (Sexta A), Michal Ščurka (Oktáva A), Slavomír Gregorík (IV.B).

Ocenení pedagógovia: Mgr. Valéria Václavová, PaedDr. Stanislav Suchý.
Natália Bajtošová | 21.6.2016 16:36:19 | 2015/2016, Fotogalérie, Súťaže