• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Olympiáda ľudských práv – celoštátne kolo

Laura Mária Šiškovičová /oktáva A/ úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole 18. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v dňoch 6.-8. apríla 2016 v Modre-Harmónii. Z celkového počtu 64 súťažiacich zo stredných škôl celého Slovenska obsadila 9. miesto. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia modelových prípadov a obhajoby eseje na tému: „Migrácia je vyjadrením ľudskej túžby po dôstojnosti, bezpečnosti a lepšej budúcnosti“/generálny tajomník OSN Pan Kimun/. Laura Mária to musela zvládnuť pred odborným okom štvorčlennej poroty, ktorú tvorili vysokoškolskí učitelia a odborníci na ľudské práva. Ďakujeme Laure Márii za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň jej držíme palce na maturitných skúškach.

Mgr. Ľ. Dravecký

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:30:22 | 2015/2016, Olympiády