Olympiáda ľudských práv – celoštátne kolo

Laura Mária Šiškovičová /oktáva A/ úspešne reprezentovala našu školu v celoštátnom kole 18. ročníka Olympiády ľudských práv, ktoré sa konalo v dňoch 6.-8. apríla 2016 v Modre-Harmónii. Z celkového počtu 64 súťažiacich zo stredných škôl celého Slovenska obsadila 9. miesto. Celoštátne kolo pozostávalo z riešenia modelových prípadov a obhajoby eseje na tému: „Migrácia je vyjadrením ľudskej túžby po dôstojnosti, bezpečnosti a lepšej budúcnosti“/generálny tajomník OSN Pan Kimun/. Laura Mária to musela zvládnuť pred odborným okom štvorčlennej poroty, ktorú tvorili vysokoškolskí učitelia a odborníci na ľudské práva. Ďakujeme Laure Márii za úspešnú reprezentáciu školy a zároveň jej držíme palce na maturitných skúškach.

Mgr. Ľ. Dravecký

Natália Bajtošová | 12.4.2016 14:03:03 | 2015/2016, Olympiády