Družstvo prvej pomoci mládeže opäť úspešné

Družstvo mladých zdravotníkov (zdravotníčok), ktoré tvorili žiačky II.B – P. Veinperová (veliteľ), V. Beregházyová, E. Žiltová, D. Koščáková, M. Brandoburová (náhradník) a J. Pľutová (I.A), získalo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

Územné kolo súťaže družstiev mladých zdravotníkov a družstiev prvej pomoci mládeže, ktorú vyhlasuje a organizuje územný spolok Slovenského Červeného kríža v Spišskej Novej Vsi, sa konalo 10. mája 2016.  Cieľom súťaže je overenie teoretických vedomostí, praktických znalostí a zručností v týchto oblastiach:

  1. vedomosti o hnutí Červeného kríža a Červeného polmesiaca
  2. znalosti o Slovenskom Červenom kríži
  3. vedomosti o bezpríspevkovom darcovstve krvi
  4. zdravotnícke vedomosti
  5. praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.
Natália Bajtošová | 10.5.2016 20:42:38 | 2015/2016, Fotogalérie, Súťaže