Naše „kocky“

Vo viacerých kategóriách matematických súťaží boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a urobili nám veľkú radosť. Milovníci čísel, logických úvah, geometrie a rovníc zabojovali a obstáli v konkurencii svojich rovesníkov z celého okresu.

V okresnom kole Matematickej olympiády sme dosiahli tieto úspechy:

  • z prímy A bola úspešnou riešiteľkou v kategórii Z6 Katarína Kubíková;
  • z tercie A v kategórii Z8 vybojoval 1. miesto Michal Pavol, úspešnými riešiteľkami boli aj Jana Gadušová a Lucia Gallovičová;
  • z kvarty A sa v kategórii Z9 na 3. mieste umiestnil Juraj Žilt, ktorý postúpil na krajské kolo, úspešným riešiteľom bol aj Peter Homola.

V okresnom kole Pytagoriády získal krásne 1. miesto v kategórii P7 Boris Gut zo sekundy A.

Všetkým súťažiacim a výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Natália Bajtošová | 12.4.2016 07:20:55 | 2015/2016, Olympiády, Súťaže