• Deň otvorených dverí 2022

  • Deň otvorených dverí

    Pozývame Vás na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 13.12. 2022 so začiatkom o 9.00 hod. v priestoroch gymnázia.
    Návštevníci budú mať možnosť nahliadnuť do priestorov školy. Budú mať príležitosť dozvedieť sa viac o prijímacích skúškach do osemročného aj štvorročného gymnázia, neformálne sa porozprávať so žiakmi, ale aj učiteľmi a zúčastniť sa množstva aktivít, ktoré sú pre Vás pripravené.
    Štúdium na našom gymnáziu je ideálne pre žiakov, ktorí sú zvedaví, chcú na sebe pracovať a dobre sa pripraviť na vysokoškolské štúdium, ale vedia sa aj zabaviť a navzájom si pomôcť.

Naše „kocky“

Vo viacerých kategóriách matematických súťaží boli naši žiaci úspešnými riešiteľmi a urobili nám veľkú radosť. Milovníci čísel, logických úvah, geometrie a rovníc zabojovali a obstáli v konkurencii svojich rovesníkov z celého okresu.

V okresnom kole Matematickej olympiády sme dosiahli tieto úspechy:

  • z prímy A bola úspešnou riešiteľkou v kategórii Z6 Katarína Kubíková;
  • z tercie A v kategórii Z8 vybojoval 1. miesto Michal Pavol, úspešnými riešiteľkami boli aj Jana Gadušová a Lucia Gallovičová;
  • z kvarty A sa v kategórii Z9 na 3. mieste umiestnil Juraj Žilt, ktorý postúpil na krajské kolo, úspešným riešiteľom bol aj Peter Homola.

V okresnom kole Pytagoriády získal krásne 1. miesto v kategórii P7 Boris Gut zo sekundy A.

Všetkým súťažiacim a výhercom srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších úspechov!

Natália Bajtošová | 14.9.2018 11:30:42 | 2015/2016, Olympiády, Súťaže