• Cez Združenie priateľov ZŠ internátnej pre nevidiacich a slabozrakých v Levoči nás môžete podporiť aj tento rok, KLIKNI na 2%

Najnovšie články

Výročie posviacky školskej kaplnky
5.10.2014 06:10:56

Chrám so živým Ježišom v priestoroch našej školy vysvätil krátko po sfunkčnení zrekonštruovanej budovy v roku 2008 Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup. V piatok 3. októbra 2014 sme slávnostnou svätou omšou oslávili toto výročie aj sviatok patróna našej školy, sv. Františka Assiského. Odpustovú svätú omšu celebroval Mons. František Dlugoš, levočský dekan, o 8.00 ráno, spolu so svojím oltárnym […]

Projekt COMENIUS
4.10.2014 22:42:18

Projekt COMENIUS na Gymnáziu sv. Františka Assiského Žijeme v dobe manipulácie s DNA a mikroorganizmami, ktoré s neviditeľnými pomocníkmi človeka, či už ako probiotiká v jogurtoch alebo mliečnych výrobkoch, kvasinky, ktoré napomáhajú pri výrobe piva, vína a nakoniec geneticky modifikované baktérie s novými vlastnosťami ako je napr. produkcia rastového hormónu alebo inzulínu pre diabetikov. To všetko hovorí o tom, ako je nevyhnutné držať […]

Predmetová komisia NJ
4.10.2014 22:36:38

Vedúci PK: Mgr. Ingrid Gregoríková Členovia PK: Mgr. Anna Špesová PhDr. Soňa Polláková Mgr. Viera Lisoňová Mgr. Janka Brincková   Štúdiom jazykov naše vedomosti nekončia, každoročne si ich rozvíjame pobytom v Nemecku, ktorý organizačne zabezpečujeme v spolupráci s lektorkou z Nemecka, Irmgard Barenberg z Ackermann- Gemeinde -naši študenti majú možnosť zúčastniť sa ich v priebehu […]

Predmetová komisia ANJ
4.10.2014 22:26:19

Predmetová komisia anglického jazyka   Výučbové stránky : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ – výborná stránka na výučbu AJ pre mladších žiakov http://learnenglishteens.britishcouncil.org/ – jedna z najlepších stránok na výučbu AJ pre tínedžerov http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ – stránka vhodná pre dospelých http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ – správy BBC pre tých, ktorí sa učia ANJ http://pbskids.org/lions/games/ – vynikajúce hry pre deti http://elt.oup.com/student/project3rdedition/?cc=sk&selLanguage=sk – stránka ponúkajúca množstvo interaktívnych materiálov pre tých, ktorí […]

Predmetová komisia SJaL
4.10.2014 22:19:43

Vedúca PK: Mgr. Alžbeta Lipniaková Členky PK: Mgr. Eva Malíšková PhD. Mgr. Valéria Marťáková Zoznam diel povinnej literatúry * povinné podľa cieľových požiadaviek * povinné podľa vzdelávacieho štandardu Pozn. : Povinné diela sú označené hviezdičkou. Neoznačené diela sú len odporúčané. 1. ROČNÍK STAROVEK Sofokles: Antigona** STREDOVEK Proglas* Život sv. Konštantína* HUMANIZMUS A RENESANCIA W. Shakespeare: […]

Pedagogický zbor
4.10.2014 21:17:02

RNDr. Janka Hozová, riaditeľka školy, matematika a fyzika Mgr. Jana Salajová, zástupkyňa riaditeľky školy, matematika a fyzika Mgr. Natália Bajtošová, anglický jazyk, koordinátorka prevencie drogových závislostí a iných sociálnopatologických javov Mgr. Viera Balentová,   nemecký jazyk a anglický jazyk Mgr. Ivana Baloghová, biológia a chémia RNDr. Lucia Bizoňová, biológia a chémia Mgr. Janka Brincková, nemecký jazyk Mgr. […]

Predmety
4.10.2014 20:52:22

Jazykovedné predmety slovenský jazyk a literatúra (viac informácií tu) anglický jazyk nemecký jazyk francúzsky jazyk Prírodovedné predmety biológia chémia fyzika geografia informatika matematika Spoločenskovedné predmety dejepis náuka o spoločnosti rímskokatolícke náboženstvo telesná a športová výchova hudobná výchova výtvarná výchova