Prijímacie skúšky – 2. kolo

Riaditeľka Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči v súlade s §66 ods.7 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

rozhodla o vyhlásení 2. kola prijímacích skúšok

do 1. ročníka 4-ročného vzdelávacieho programu v odbore 79 02J gymnázium pre šk. rok 2019/2020.

Viac informácií TU

Natália Bajtošová | 29.5.2019 13:50:44 | Oznamy, Uchádzači