Usmievavý deň

Osud detí bez domova nie je ľahostajný dobrovoľníkom, ktorí sa pre nich rozhodli zbierať finančné prostriedky. So sumou pod 300€ už ani nepočítajú...

Už 17 rokov organizuje Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci so strednými školami celoslovenskú finančnú zbierku „1 deň úsmevu“ na pomoc deťom a rodinám v ohrození. Naša škola sa podujala zorganizovať túto zbierku v rámci jedného školského roka aj po druhýkrát, a to konkrétne dňa 23. mája 2019. Výťažok zbierky bude použitý na pomoc konkrétnym rodinám a deťom v núdzi, mladým dospelým, ktorí opúšťajú brány detských domovov. Cieľom verejnej zbierky je upovedomiť verejnosť na problematiku detí z detských domovov a vyzbierať finančné prostriedky, ktoré budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre tieto deti, na vzdelávanie, podporu a pomoc rodinám v kríze a na podporu náhradného rodičovstva v SR. Nakúpia sa nevyhnutné potraviny, lieky, hygienické potreby, vyplatí sa elektrina, obedy v škole či poplatky v materskej škole. Naďalej pokračujú v budovaní centier, aby mohli v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu podať pomocnú ruku rodine a deťom v núdzi z východného Slovenska, na čo im určite poslúžia aj financie, ktoré vyzbierali 10 dobrovoľníci z našej školy, a to konkrétne sumu 332,87 €.

Osud detí bez domova nie je ľahostajný dobrovoľníkom, ktorí sa pre nich rozhodli zbierať finančné prostriedky:

Viktória Cehuľová (sexta A), Karolína Halečková (II. A), Simona Hriblanová (II. A), Lenka Jankurová (I. A), Katarína Labudová (II. A), Katarína Lesnická (I. A), Ema Lorková (II. A), Soňa Polláková (II. A), Saša Šarišská (sexta A), Anna Tomášová (II. A)

Najviac vyzbierali:

Karolína Halečková (II. A) a Simona Hriblanová (II. A) – 112 €

Katarína Labudová (II. A) a Anna Tomášová (II. A) – 86,97 €

Lenka Jankurová (I. A) a Katarína Lesnická (I. A) – 76,62 €

M.Hvilová

Natália Bajtošová | 4.6.2019 08:38:30 | Charitatívne aktivity, Fotogalérie