Prehliadka seminárnych prác

Druhý ročník prehliadky seminárnych prác sa konal v piatok, 14. 06. 2019.  Vybraní žiaci II. A a sexty predstúpili pred porotu a svojich spolužiakov a prezentovali výsledky svojho takmer ročného snaženia.

Určite sa všetci zhodli v tom, že napísať odbornú prácu nie je vôbec jednoduché. Písanie práce i samotná prehliadka im však dali možnosť naučiť sa trpezlivosti, zodpovednosti, vytrvalosti, snahe urobiť niečo naviac, dali im priestor overiť si svoje prezentačné schopnosti, vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, odhodiť strach a obavy z neúspechu a byť zdravo sebavedomými mladými ľuďmi.

Tematicky boli práce rôznorodé a ukázalo sa, že naši žiaci sú nielen šikovní, zruční, empatickí, ale že sa zaujímajú aj o aktuálne spoločenské problémy. Seminárne práce sú výborným základom na ďalšie pokračovanie v súťaži SOČ. Všetkým zúčastneným ďakujeme za veľmi zaujímavé a podnetné piatkové predpoludnie.

                                                                                  Mgr. V. Marťáková

Natália Bajtošová | 17.6.2019 07:37:11 | Fotogalérie, SOČ