Literárna exkurzia – po stopách slovenských spisovateľov

Slovenská literatúra má veľa spisovateľov, na ktorých môžeme byť právom hrdí.  Z toho dôvodu žiaci sexty a druhého ročníka vydali aj v tomto školskom roku na Liptov a Oravu po stopách niektorých z nich.

Začiatok našej exkurzie sa niesol v duchu jedného z najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia  − Milana Rúfusa. Zastavili sme sa v dome, v ktorom vyrastal, kde prežil svoju mladosť , a kde sa často vracal k svojej mamke Zuzke. Priamo od pani sprievodkyne, ktorá autora samotného, ako aj jeho rodinu osobne poznala, sme sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií a vypočuli sme si v citlivom prednese Rúfusove  tzv. osudové básne.  Navštívili sme aj cintorín, kde je básnik pochovaný. Tak ako jednoducho a skromne žil, taký jednoduchý je aj hrob a pamiatka na neho.  Počas neprestávajúceho dažďa sme sa presunuli do Jasenovej, rodnej dedinky Martina Kukučína. Jasenová, dedinka učupená medzi vrchmi a v nej chalúpka, v ktorej sa Kukučín narodil, útly domček, všetci sme sa dnu nevošli, a tak sme museli skláňať hlavy pod nízkymi stropmi, ale i históriou a životom ľudí vo vtedajších ťažkých časoch.  O jednom z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského realizmu sme sa dozvedeli veľa, ale prekvapilo nás najmä to, že bol lekárom, že veľkú časť svojho života prežil v Chorvátsku a v Južnej  Amerike, kde našiel  inšpiráciu a námety svojich kníh.  Poslednou zastávkou bolo mestečko Dolný Kubín.  Navštívili sme Oravské múzeum, nesúce meno slávnej osobnosti P. O. Hviezdoslava, kde sme si pozreli stálu expozíciu o jeho živote obohatenú o kvíz, ktorý nás nútil pozorne počúvať, aby sme vedeli správne odpovedať na otázky a vyplniť úlohy.

Hoci nám počasie počas tohto výletu veľmi neprialo, veľmi sme si navštívené miesta užili a už teraz sa tešíme na ďalšie obohacujúce exkurzie a výlety.

S. Šupol a E. Juhásová (sexta A)

Natália Bajtošová | 7.6.2019 07:39:59 | Fotogalérie, Žiacke novinky