Najnovšie články

Pozvánka
20.10.2014 20:31:47

Žiaci kvinty pripravili pre primánov imatrikulačný večierok v duchu starovekých olympijských hier.

Divadelné predstavenie
20.10.2014 06:54:11

V stredu dňa 22. októbra 2014 o 10:15 sa žiaci I.A, I.B, II.A, II.B, III.A, III.B, kvinty A a septimy A zúčastnia divadelného predstavenia študentov Katolíckej univerzity s názvom To bolo pre teba v Mestskom divadle v Levoči.

Deň bielej palice
19.10.2014 15:54:37

Dopravno-preventívna akcia. Prispeli aj naši žiaci. Viac sa dočítate v príspevku.

Biela pastelka
19.10.2014 15:38:53

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zorganizovala v stredu dňa 24. septembra 2014 celonárodnú verejnú dobročinnú zbierku na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“, ktorej sa aktívne zúčastnilo i dvanásť žiakov našej školy. V tento deň sa predávali v 288 mestách a obciach Slovenska za pomoci dobrovoľníkov biele pastelky ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity […]

Tehlička pre Angolu 2014
19.10.2014 15:22:45

Akcia Tehlička pre deti ulice prebiehala v našej škole v marci a apríli a 14 zanieteným mladým ľuďom sa podarilo vyzbierať 160 €. Podrobnejšie informácie nájdete v článku.

Tehlička
19.10.2014 15:06:09

Ďakujeme za podporu!