Najnovšie články

Anglický jazyk
2.2.2015 17:09:39

     Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnilo dňa 12. 12. 2014. Súťažilo sa v šiestich kategóriách. Kategória 1A bola pre určená pre najmladších žiakov prímy A a sekundy A a 1B zase pre žiakov tercie A a kvarty A. V kategórii 2A medzi sebou súťažili žiaci kvinty A osemročného gymnázia a 1. a 2. ročníka […]

Teplo ľudských sŕdc
30.1.2015 08:19:51

Posledná charitatívna akcia v kalendárnom roku bola zbierka v mesiaci december, ktorej výťažok 331,16 € bol venovaný Útulku sv. Františka z Assisi pri Kláštore minoritov v Levoči pod názvom „Zariadenie sociálnej služby sv. Františka z Assisi“ fungujúce od septembra 2011, ktoré poskytuje pomoc závislým jednotlivcom, ktorí sa nachádzajú v ťažko riešiteľnej životnej situácii z dôvodu […]

Reprezentačný ples
24.1.2015 23:08:59

1. reprezentačný ples pracovníkov a priateľov cirkevných škôl pod záštitou primátora mesta Levoče PaedDr. Milana Majerského

Koleda 2015
8.1.2015 21:24:05

Christus Mansionem Benedicat