Medzitriedny volejbalový turnaj

Medzitriedny volejbalový turnaj alebo teambuilding, fair play a zdravý životný štýl

Žiacka školská rada organizuje počas celého roka mnoho aktivít. Medzi tie športové patrí už niekoľko rokov Medzitriedny volejbalový turnaj. Jeho primárnym cieľom nie je len zmerať si sily a zistiť, kto je najlepší v hraní tejto kolektívnej hry, ale zároveň utužiť triedne kolektívy, učiť sa vzájomnej spolupráci i bližšiemu poznávaniu seba i ľudí vo svojom okolí. Ak mladí ľudia vypĺňajú svoj čas pri športe, neostáva im čas na veci, ktoré sú nepotrebné a viac im škodia ako pomáhajú. Taktiež môžeme povedať, že zmyslom každej kolektívnej hry je zapojiť do nej každého, bez výnimky (samozrejme podľa pravidiel), a tak by to malo fungovať nielen v športe, ale v každej činnosti, ktorú vykonávame, v hociktorej triede či kolektíve. Spolupráca a hľadanie spoločných riešení by malo byť naším spoločným zámerom.

Tento rok najväčšiu mieru športovej zdatnosti , ale i spolupráce kolektívu predviedli naši najstarší spolužiaci z oktávy A víťazstvom vo finále na tímom zo sexty A.

ŽŠR

Natália Bajtošová | 19.2.2020 18:29:47 | Aktivity, Fotogalérie, Žiacka školská rada