• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Pódiové umiestnenie v krajskom kole Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre

V tomto školskom roku sme po úspešnom absolvovaní školského kola a dôkladnej príprave vyslali do krajského kola Olympiády v slovenskom jazyku a literatúre dve šikovné slovenčinárky Bronku Marekovú z 1.A pre kategóriu B a Veroniku Motykovú z 3.A pre kategóriu A. Vo štvrtok 13. februára mali možnosť zmerať si svoje tvorivé schopnosti a zručnosti s rovesníkmi z Prešovského kraja na Gymnáziu J. A. Raymana v Prešove.  Po neľahkom teste zameranom predovšetkým na čítanie s porozumením  Veronika Motyková  hravo zvládla písomnú časť, zaujala porotu pekným písmom i zaujímavou štylizáciou a rovnako sa jej darilo i v ústnej časti, a tak si v konkurencii  dvadsiatich piatich súťažiacich v pozícii mladšej účastníčky v rámci kategórie A, kde súťažia tretiaci so štvrtákmi, vybojovala veľmi pekné druhé miesto. Nové skúsenosti nadobudla aj naša prváčka Bronka Mareková, ktorá takisto získavala cenné body z pozície tej mladšej v početnej skupine dvadsiatich troch účastníkov a podarilo sa jej umiestniť na šiestom mieste.  Obidvom dievčatám sa súťaž páčila a pozitívne ich inšpirovala do ďalšej práce a realizácie v oblasti materinského jazyka i literatúry. Sme veľmi radi, že sa nám darí medzi žiakmi našej školy nachádzať talenty a podnecovať ich k postupnému zdokonaľovaniu sa.  Srdečne blahoželáme a prajeme veľa chuti i inšpirácie.

R. Milčáková

Natália Bajtošová | 21.2.2020 12:10:32 | 2019/2020, Olympiády