• Prijímacie konanie 2021 – všetko na jednom mieste

Deň sv. Valentína

Sviatok zamilovaných slávi celý svet už mnoho rokov. História tohto sviatku začala skutkami lásky, ktoré prejavoval sv. Valentín tým, že potajme sobášil rímskych vojakov, ktorí mali v tom čase zakázané uzatvárať manželstvo. Pri príležitosti tohto sviatku sme v našej škole pripravili ruže a valentínsku poštu a mohli sme tak potešiť osoby, ktoré máme radi. Nezabúdajme však, že robiť radosť a prejavovať lásku nemáme len jeden deň v roku, ale stále. Pretože ako po sv. Valentínovi, tak aj po nás tu láska ostane.

ŽŠR

 

Natália Bajtošová | 16.2.2020 17:22:14 | Fotogalérie, Žiacka školská rada